Kennisprogramma Urban Drainage

Laatst geac­tu­aliseerd 14 oktober 2019

Dit door de afvalwatersector gefinancierde meerjarig onderzoeksprogramma levert wetenschappelijke kennis voor belangrijke vraagstukken én wetenschappelijk geschoolde vakkrachten voor stedelijk waterbeheer. Het kennisprogramma bevat vier onderzoeksthema’s.

1  ‘Rioolvervanging’

Dit gedeelte gaat in op de beweegredenen die ten grondslag liggen aan rioolvervanging en richt zich vervolgens op het verkrijgen van betrouwbare informatie om de rioolvervanging te rationaliseren. Zie de publicaties over informatiebehoefte: Besluitvorming voor rioolvervanging en Toestandsbepaling betonnen riolen

2 ‘Operationeel beheer’ 

Hierbij gaat het inzicht te krijgen in de faalmechanismen van de 'voorkant' van de riolering (straatkolken en aansluitleidingen) en op de invloed van deze 'voorkant' op de prestatie van de riolering. Zie de publicatie over Beheer van kolken en huisaansluitingen en lopende onderzoek naar het functioneren van kolken. Ook gaat dit gedeelte in op de relatie tussen onderhoud en functioneren.

3 ‘Dynamisch functioneren’

Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de dynamiek in het afvalwatersysteem (riolering, rioolwaterzuivering en oppervlaktewater) wat betreft kwantiteit en kwaliteit. Zie het artikel over het rendement van sturing en het onderzoek naar verbeterd ontwerp van zuigkelders in gemalen.

4 ‘Transport bij nieuwe sanitatie’

Dit gedeelte gaat met name in op kennisontwikkeling van het stromingsgedrag (reologie) van zwart water en keukenslurries. Binnenkort volgt meer informatie.

Meer informatie over het Kennisprogramma Urban Drainage (TU Delft).