Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Samenvatting promotieonderzoek Job van der Werf: Onzekerheden en de effecten op het functioneren van slimme sturing

Download
Gratis
Realtime-control (sturing) kan afvalwatersystemen beter doen functioneren. Bijvoorbeeld met minder overstortingsvolume tot gevolg. Voorafgaand aan de investering is beoordeling van het te verwachten sturingsrendement zinvol.

Job van de Werf ontwikkelde een verbeterde beoordelingsmethode voor analyse van het sturingsrendement. Hij onderzocht met casestudies in Eindhoven en Rotterdam het nut van verschillende sturingsstrategieën. Met name de invloeden van onzekerheden kunnen een groot effect hebben in het uiteindelijke rendement. Deze samenvatting geeft zowel de resultaten van dit onderzoek als aanbevelingen voor nuttige toepassing van sturing in stedelijk afvalwatersystemen.