Nieuws

Kostenkengetallen in kennisbank vernieuwd

Publicatiedatum 08 november 2022

Wilt u snel doorrekenen hoeveel iets waarschijnlijk gaat kosten? In het vernieuwde kennisbankonderdeel Kostenkengetallen vindt u een overzicht van gemiddelde kosten van de taken rondom stedelijk waterbeheer. U vindt er de cijfers voor onder andere de aanleg en vervanging van een vrijvervalriool, rioolput en IT-Riool, maar ook van een geheel fictief stelsel. Heeft u vragen? Op donderdag 15 december is er een webinar 'Kosten bepalen aan de hand van kostenkengetallen'.

Webinar Kosten bepalen aan de hand van kostenkengetallen

Donderdag 15 december 2022, 13.30 uur – 14.30 uur

 

Karst Jan van Esch (Sweco), één van de auteurs van het herziene kennisbankonderdeel Kostenkengetallen, en Eduard Schilling (gemeente Nijmegen) geven praktische inzichten in de toepassing en het gebruik van kostenkengetallen.


Programma en aanmelden webinar

Wat zijn kostenkengetallen?

Kostenkengetallen geven de gemiddelde kosten voor de uitvoering van een taak weer. Met de kostenkengetallen kunt u kostenramingen maken voor de uitvoering van taken binnen de rioleringszorg. Zo kunt u snel de kosten voor verschillende strategieën berekenen om een goede afweging te maken.

Naar Kostenkengetallen in de Kennisbank stedelijk water

Hoe gebruikt u kostenkengetallen?

De kostenkengetallen gaan uit van landelijke gemiddelden en effecten van inflatie. In het hoofdstuk Uitleg gebruik kostenkengetallen wordt u meegenomen in hoe u de getallen kunt gebruiken en aanpassen aan uw situatie. Ook leest u hoe u de inflatiecijfers van het CBS kunt gebruiken om een actueel beeld te krijgen.

Wat is er veranderd in het kennisbankonderdeel?

Met de actualisatie zijn alle kostenkengetallen opnieuw berekend en wordt er uitgebreider stilgestaan bij de toepassing van de getallen. Ook zijn de tabellen beschikbaar als downloadbare Excel-bestanden. Deze kunt onder andere gebruiken om de getallen aan uw situatie aan te passen.

Leeslijst

Wilt u de kostenkengetallen vaker gebruiken? Sla dan de webpagina Kostenkengetallen per rioleringsobject op in uw leeslijst. Zo kunt u de pagina altijd snel terugvinden in ‘Mijn RIONED’.

Vragen of suggesties?

Op donderdag 15 december 2022 kunt u uw vragen rechtstreeks aan één van de auteurs stellen tijdens het webinar ‘Kosten bepalen aan de hand van kostenkengetallen’.
Heeft u een vraag of suggestie over de inhoud van een webpagina in de kennisbank? Op iedere webpagina in de kennisbank vindt u onderaan een suggestieformulier.

Alle nieuwsberichten