Nieuws

Gebruik de BGT Inlooptabel voor betere modelgegevens

Publicatiedatum 14 april 2021

Stichting RIONED en STOWA hebben een methodiek laten ontwikkelen waarmee u de vlakken in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) koppelt met de bestemming van de neerslag. In de bijbehorende handleiding leest u hoe u de tabel in de praktijk kunt gebruiken en daarmee de inloopgegevens voor onder meer hydraulische rekenmodellen verbeteren.

Rekenmodellen zijn onmisbaar bij het ontwerp en beheer van stedelijk watersystemen. Ontwerpers gebruiken ze om te bepalen hoe zij het systeem moeten dimensioneren en als beheerder kunt u ermee toetsen of het systeem goed functioneert of hoe bepaalde maatregelen uitpakken. Hoe beter de gegevens over oppervlakken, neerslaghoeveelheden en afstroming (de inloopgegevens) voor deze modellen zijn, hoe beter de resultaten zijn. De BGT Inlooptabel zorgt voor een forse verbeterslag in de kwaliteit en beschikbaarheid van de inloopgegevens. Met de tabel kunt u de vlakken in de Basisregistratie Grootschalige Topografie namelijk typeren en koppelen met de bestemming van het water (riool, bodem of open water). Dat maakt (de voorbereiding op) het werken met rekenmodellen een stuk eenvoudiger.

Ontwikkeling en praktische handleiding

De BGT Inlooptabel is in opdracht van Stichting RIONED en STOWA ontwikkeld door Nelen & Schuurmans, onder begeleiding van een werkgroep van deskundigen. Daarbij is gezocht naar een balans tussen eenvoudige toepassing en enige onnauwkeurigheid aan de ene kant en meer nuance en grotere inspanningen voor opzet en beheer aan de andere kant. De gebruiksdrempel is zo laag mogelijk gehouden, met ruimte voor automatisering, verfijning en verdieping. Alles is erop gericht om de data te verbeteren, beter te kunnen beheren en sneller beschikbaar te hebben. In de handleiding leest u hoe de BGT Inlooptabel is opgebouwd en hoe u deze kunt gebruiken. Behalve voor rekenmodellen kunt u de gegevens ook inzetten om beheermaatregelen (zoals afkoppelen) te monitoren en afvalwaterprognoses te maken.

Download de Handleiding voor de BGT Inlooptabel

BGT Inlooptool op basis van de BGT Inlooptabel

STOWA en Stichting RIONED hebben Nelen & Schuurmans, Tauw, Jafeth Heining Stedelijk Water en Timo Nierop (Noord Advies) inmiddels ook opdracht gegeven om een BGT Inlooptool te maken. Deze tool koppelt automatisch vanuit de BGT en de rioleringsdatasets van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) gebiedsdekkend inloop en bestemming volgens de BGT Inlooptabel. Beheerders kunnen de resultaten vanuit de automatische toewijzing zelf met gebiedskennis verbeteren en verrijken.

De BGT Inlooptool komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 als plug-in beschikbaar in zowel QGIS als ArcGIS. Op dit moment worden bètaversies van de plug-ins getest. Gemeenten, waterschappen en adviseurs kunnen de tool kosteloos gebruiken. [Update eind 2021: De BGT-inlooptool is beschikbaar met bijbehorende handleidingen.]

De BGT Inlooptabel en BGT Inlooptool zijn concrete voorbeelden van hoe we tot nieuwe toepassingen komen en doelmatiger kunnen werken door bestaande datasets te koppelen.

Alle nieuwsberichten