BGT-inlooptabel en BGT-inlooptool

Laatst geac­tu­aliseerd 19 maart 2024

Inzicht in de afstroming van hemelwater is nodig voor onder andere het maken van hydraulische modellen, afvalwaterprognoses, een afkoppelkaart en het systeemoverzicht stedelijk water (voorheen BRP). De BGT-inlooptabel typeert de vlakken in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en combineert deze met de verwachte bestemming van afstromend hemelwater. De BGT-inlooptool koppelt in GIS-software de BGT-vlakken automatisch met GWSW-conforme rioleringsbestanden. De BGT-inlooptabel en -inlooptool zijn erop gericht dat de basisdata voor modellering verbeteren, uniform beschikbaar komen en beter te beheren zijn.

BGT inlooptabel afstromingVergroot afbeelding

BGT-inlooptabel

De BGT-inlooptabel is een uniforme methodiek voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de BGT met de bestemming van het water: Van welke oppervlakken infiltreert het water ter plaatse, stroomt het naar open water of stroomt het water het riool in? De handleiding voor de BGT-inlooptabel beschrijft de opbouw en het gebruik van de BGT-inlooptabel in de praktijk.

BGT-inlooptool

De BGT-inlooptool maakt het gebruik van de BGT-inlooptabel eenvoudiger. De BGT-inlooptool is een plug-in voor GIS-softwarepakketten en zorgt voor een automatische koppeling tussen de BGT-vlakken en GWSW-conforme rioleringsbestanden. Hiermee genereert u herbruikbare basisdata voor modellen, analyses, afvalwaterprognoses en kaarten. Handmatig gearceerde kaarten zijn daarmee verleden tijd. De resultaten uit de tool zijn gaandeweg telkens te verfijnen op basis van lokale kennis.

BGT inlooptool voor GIS-applicaties ArcGIS proVergroot afbeelding

Werking van tabel en tool gedemonstreerd

In het webinar 'De BGT als goede basis voor systeeminzicht' van 4 november 2021 kunt u een demonstratie zien hoe de BGT-inlooptabel en -inlooptool in de praktijk te gebruiken zijn. Ook komen voorbeelden aan bod voor welke doeleinden u de data kunt inzetten. Enkele dagen na uitzending vindt u dit webinar in het overzicht van webinars om terug te kijken.
 

Beschikbaar voor twee GIS-softwarepakketten

De BGT-inlooptool is geen zelfstandige software-applicatie, maar een plug-in (add-on) binnen bestaande GIS-applicaties [de actuele release is van oktober 2023]. Gekozen is voor de twee door gemeenten en waterschappen meestgebruikte GIS-pakketten:

  • In QGIS kan de tool worden gevonden in de QGIS plugin-manager.
  • In ArcGIS kan de plug-in in ArcGIS online gevonden worden.

Download de bijbehorende handleidingen voor de BGT-inlooptool (PDF):

De broncode van de BGT-inlooptool is open-source. Voor meer informatie over de code en voor (oude) versies kunt u kijken op GitHub,

Voor vragen en ondersteuning bij gebruik kunt u mailen daar bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl.

De BGT-inlooptool is in opdracht van Stichting RIONED en STOWA ontwikkeld door Nelen & Schuurmans (projectleiding en QGIS plug-in), Jafeth Heining Stedelijk Water en NOORD stedelijk water (inhoudelijke ondersteuning & prototype) en TAUW (ArcGIS plug-in).