Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Handleiding voor de BGT Inlooptabel (2021)

Download
Gratis
De BGT Inlooptabel is een uniforme methodiek voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie met de bestemming van het water: Van welke oppervlakken infiltreert het water ter plaatse, stroomt het naar open water of stroomt het water het riool in? Deze handleiding beschrijft de opbouw en het gebruik van de BGT Inlooptabel in de praktijk.

De BGT Inlooptabel is bedoeld om de data die nodig zijn voor modelleren te verbeteren, beter beheerbaar te maken en beter (geautomatiseerd) beschikbaar te maken. Die data zijn ook in te zetten voor het monitoren van de beleidsuitvoering zoals afkoppelen en het maken van afvalwaterprognoses.

BGT-inlooptool

In november 2021 hebben Stichting RIONED en STOWA de BGT-inlooptool uitgebracht, een plug-in voor QGIS en ArcGIS voor geautomatiseerde toewijzing van BGT-vlakken en riolering. Installeer de BGT-inlooptool en gebruik de handleidingen voor QGIS en ArcGIS.