Peilbuislocaties De locatie van de peilbuizen kiest u op basis van het meetdoel. Houd er hierbij rekening mee dat er vaak grote verschillen in bodemopbouw zitten tussen wegcunetten, trottoirs, groenstroken en particulier terrein. Bij een algemeen/wijkgericht grondwateronderzoek is het hoofddoel vaak het afbakenen van gebieden met grondwateroverlast. Wilt u inzicht krijgen in de relatie tussen grondwater en op

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel