Maatwerk onder de Omgevingswet Provincies, gemeenten en waterschappen hebben de mogelijkheid om in afwijking van of in aanvulling op de regels die door het Rijk zijn gesteld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) maatwerk voor te schrijven (zowel strenger als, op verzoek van de initiatiefnemer, minder streng). span

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel