Onder een lozingsactiviteit vallen zowel de kwantiteit (de hoeveelheid water) als de kwaliteit van de lozing (de stoffen en de warmte in het water). Van direct lozen in een rwzi is sprake als het afvalwater niet via een gemeentelijk rioolstelsel naar de rwzi stroomt, maar via een 'eigen werk' of een pijp van bijvoorbeeld een bedrijf. Praktisch gezien is een lozing ook een mili

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel