De plaats van de overstorten moet kwalitatief en kwantitatief passen in de plannen van de water-beheerder. Hierbij moet u rekening houden met de functietoekenning aan het oppervlaktewater. De overstortlocatie ligt bij voorkeur: niet in de directe nabijheid van een rioolgemaal, vanuit de gewenste scheiding van vuil en schoon; niet aan een beginriool met beperkte doorstroming tijdens dwa, vanwege risico op vervuiling door ophopend

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel