Principe van de methode

Er zijn drie soorten injecties:

  1. Verlijmen van voegen en scheuren.
  2. Opvullen van holle ruimten en afdichten.
  3. Stabiliseren van omliggende grond.

Reinig vooraf het rioolobject en verwijder obstakels. Boor bij een grindnest of kleine scheur in het toegankelijke betonnen rioleringsonderdeel een klein gat. Bevestig hierin een stalen injectiebuisje (met packer). Injecteer onder hoge druk een kunststof gemodificeerde hars in de poriën of de scheur. Verwijder daarna de injectiebuis. Egaliseer het grindnest of de scheur aan het betonoppervlak met hetzelfde injectiemateriaal. U kunt het injectiemateriaal ook achter een riool of putwand aanbrengen. Na uitharding van het materiaal, is de reparatie klaar.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde tijd is afhankelijk van de grootte en vorm van de toestand. Gemiddeld kunt u vier reparaties per dag doen.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Door de reiniging ontstaat extra afvoer naar de rwzi. Breng de rwzi-beheerder hiervan op de hoogte.
  • Sluit bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af. In toegankelijke rioleringsvoorzieningen is dit vaak niet nodig, zoals rioolgemalen.
  • Zet het riool tijdelijk dicht, leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.
  • De ligging van de put(ten) op de rijweg bepaalt grotendeels de mate van overlast.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

Het injectiemateriaal is een krimpvrije, uithardende epoxyhars. De samenstelling mag geen gevaar voor de volksgezondheid vormen.

Toepassingsgebied

De methode kunt u toepassen in toegankelijke betonnen rioolonderdelen bij:

  • lekkages door scheuren,
  • beschadigingen en grindnesten;
  • beschadigingen in en aan de onderdelen.

In niet-toegankelijke rioolonderdelen kunt u reparaties met robottechnieken uitvoeren.

Toepassingsbeperkingen

Met deze methode behandelt u het beton plaatselijk met kunststof. Na relatief veel reparaties moet u bij verwijdering van het betonnen onderdeel extra handelingen verrichten om het geschikt te maken voor recycling.

Levensduur en garantie

Deze reparatie verlengt de levensduur van het riool niet, u heft alleen (vaak tijdelijk) lekkages op. De restlevensduur van het gerepareerde riool is middellang. Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarmee kunt u de reparatie op waterdichtheid controleren. Met visuele inspectie kunt u het eindresultaat beoordelen.

Principe

Figuur A Infiltratie klasse 5 ter plaatse van voeg Vergroot afbeelding

 


 

Figuur B plaatsen van een packer Vergroot afbeelding

 


 

Figuur C Injecteren Vergroot afbeelding

 


 

Figuur D Eindresultaat Vergroot afbeelding


 

 

 

 

 

 

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

DoorInjecteren 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel