Met informatie uitwisselen en gegevensbeheer staat of valt rioleringszorg. Deze infomatievoorziening maakt deel uit van de gemeentelijke organisatie en het rioleringsbeheer in het bijzonder. De informatievoorziening moet de antwoorden (kunnen) leveren op de uiteenlopende vragen over riolering, waarbij het onvermijdelijk is om gebruik te maken van informatiesystemen. Deze module reikt aandachtspunten aan voor de organisatie van de informatievoorziening.

Informatievoorziening staat aan de basis van een organisatie. Figuur geeft schematisch een besturingsmodel weer en de terugkoppelingen daarin weer. De informatievoorziening is het geheugen van de organisatie en stelt hoge eisen aan de integriteit van de opgeslagen informatie. Nota bene, dat deze infomatie niet alleen is opgeslagen in (database)systemen, maar dat ook de kennis en ervaring van individuele medewerkers deel uitmaken van het collectieve geheugen. 

Figuur A InformatievoorzieningVergroot afbeelding

Doelen voor de informatievoorziening in rioleringsbeheer kunnen zijn:

  • planvorming op strategisch niveau (ontwikkeling beleid); 
  • planvorming op tactisch niveau (programmering maatregelen, ontwerp, afstemming planningen) ;
  • uitvoering van nieuwe werken, maatregelen en onderhoud;
  • afhandelen aanvragen en verlenen van vergunningen en ontheffingen;
  • informeren bestuur, management en inwoners.

De doelen leiden tot een verschil in abstractie van de informatie. Waar de ene doelgroep voldoende heeft aan een lengte gemengd riool, wil een aannemer precies weten hoeveel meter riool van welk materiaal in de Julianastraat gereinigd moet worden voor een prijsaanbieding.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel