De locatie van de infiltratievoorzieningen bepaalt de hoofdstructuur. Deze is afhankelijk van de beschikbare boven- en ondergrondse ruimte en de infiltratiegeschiktheid van de locatie. De afvoer naar infiltratievoorzieningen kan uit kleinschalige systemen bestaan. Is een overloop naar oppervlaktewater noodzakelijk, dan is soms een groot samenhangend netwerk nodig. Het aantal overstortlocaties kan klein zijn (behoud wel voldoende hydraulische capa

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel