Horizontale grondwaterstroming Verschillen in grondwaterstand maken duidelijk in welke richting het grondwater stroomt. U kunt dit inzichtelijk maken door de metingen van de grondwaterstand van een raai peilbuizen in één grafiek weer te geven (zie figuur A). Zorg er hierbij wel voor dat de filterstellingen van de peilbuizen in hetzelfde watervoerende pakket staan. Daarnaast geven ook iso

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel