Basis voor grondwatermodel: meetgegevens en geohydrologisch inzicht  Een grondwatermodel is gebaseerd op gemeten grondwaterstanden en gebiedskenmerken zoals geohydrologische kenmerken, maaiveldhoogten en de aanwezigheid en de locatie van oppervlaktewater. Door al deze data en kenmerken in een model te vatten, creëert u een gebiedsdekkend inzicht in het grondwatersysteem. Voldoende peilbuizen met meetgegevens

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel