Een grondwatermodel brengt de grondwaterhuishoudkundige situatie in beeld. Gebruik voor het model de gemeten grondwaterstanden en bekende gebiedskenmerken. Zo ontstaat een gebiedsdekkend inzicht in het grondwatersysteem. Met het model zijn potentiële overlast- en onderlastgebieden, kansrijke gebieden voor infiltratie of verbetering van de ecologie aan te wijzen. Het grondwatermodel is een sterk instrument om gebieden vast te stell

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel