Webinar Rioolinstortingen registreren: Hoe en waarom?

Op 20 mei 2021 bespraken Peter Wonink (Roelofs Advies en Ontwerp) en Marije Smit (Ede) wat u nu al en in de toekomst heeft aan de registratie van rioolinstortingen. Zij lieten zien hoe u zelf te werk gaat bij de registratie en hoe u zelf de database kunt bevragen. Ook legden ze uit waarom de registratie van rioolinstortingen hard nodig is voor het onderzoek.

Terugkijken webinar Rioolinstortingen registreren: Hoe en waarom?


Hieronder staat wat in het webinar is behandeld. In de tijdbalk van de video is de start van elk onderdeel aangegeven met een aanklikbare stip:

  1. Opening (00:00)
  2. Opzet webinar (01:32)
  3. Terugblik fase 1 (06:51)
  4. Uitleg werking database (10:58)
  5. Beheerstrategie en faalfrequentie (18:23)
  6. Interview Marco van Gastel (21:50)
  7. Te registreren data rioolinstorting (26:11)
  8. Stip op de horizon (31:52)
  9. Tenslotte (36:01)
  10. Vragen en antwoorden (38:17)

Websites die in het webinar worden aangehaald:

Landelijke registratie geeft inzicht in frequentie, oorzaken en gevolgen van rioolinstortingen of van rioolveroorzaakte weginstortingen. Meer informatie en uitleg over de registratie van een rioolinstorting vindt u bij de Databank instortingen.
Meer informatie over de GWSW-standaard.

Webinars van Stichting RIONED

Bent u benieuwd naar onze andere webinars? Die vindt u in het overzicht van aanstaande webinars en webinars om terug kunt kijken.

Uw mening

Wij zijn benieuwd naar uw mening over dit webinar. Was de inhoud nuttig, werd het helder gebracht en was de kwaliteit van beeld en geluid goed? Laat het ons weten. Ook als u suggesties heeft voor interessante onderwerpen.