Databank rioolinstortingen

Laatst geac­tu­aliseerd 10 juli 2020

Na de succesvolle verkenning in 2019 gaat Stichting RIONED verder met het centraal verzamelen van gegevens over rioolinstortingen in Nederland. Met een verbeterd registratieproces krijgen we met elkaar nóg beter inzicht in frequentie, oorzaken en gevolgen, en kunt u gericht de vinger aan de pols houden op risicovolle locaties.

De meeste beheerders maken gelukkig zelden een weg- of rioolinstorting mee. Dat is fijn, maar het betekent ook dat we nog niet veel weten over oorzaken, risico’s en gevolgen. Daarom gaat Stichting RIONED door met het verzamelen van deze informatie, om overlast en kosten van een instorting zo veel mogelijk te voorkomen.

Verbeteringen in registratieproces

Op basis van het in 2019 afgeronde vooronderzoek is de vragenlijst voor de registratie aangescherpt en afgestemd op de landelijke Risicodatabank Stedelijk Water. Daarnaast is het onderzoek verbreed met instortingen van putten. Ook kunt u meer omgevingskenmerken toevoegen en inspectiedata en/of onderzoeksresultaten uploaden.

Patronen herkennen met landelijke gegevens

Vanaf nu kunt u op www.rioolinstorting.nl elke instorting van een riool, put of de daarboven gelegen weg eenvoudig registreren. Zo hebt u niet alleen voor uzelf een overzicht, maar draagt u ook automatisch bij aan de landelijke databank. Met behulp van de landelijke kentallen plaatst u uw eigen instorting in perspectief, u ziet overeenkomsten en verschillen met al geregistreerde instortingen. Ook ziet u wellicht patronen om instortingen nog beter te voorkomen. Inmiddels zijn al ruim 400 instortingen van een riool of de erboven gelegen weg geregistreerd.

Hoe registreert u een instorting?

Op de website geeft u eenvoudig op de kaart van uw gemeente de plaats van de instorting aan. Via een automatische koppeling met GWSW of PDOK zijn al zo veel mogelijk gegevens beschikbaar, zoals de rioolkenmerken. U beantwoordt dan nog enkele meerkeuzevragen. Alle informatie is alleen toegankelijk voor de onderzoekers en uw eigen gemeente, u gebruikt dezelfde inloggegevens als voor www.riool.net, de website van Stichting RIONED. De uit de registraties afgeleide (geanonimiseerde) informatie is actueel beschikbaar en wordt toegevoegd aan de landelijke Risicodatabank Stedelijk Water.

We roepen alle rioleringsbeheerders op rioolinstortingen te registreren via www.rioolinstorting.nl. Samen maken we hier een succes van!