Databank rioolinstortingen

Laatst geac­tu­aliseerd 09 oktober 2023

Stichting RIONED faciliteert en stimuleert het centraal verzamelen van gegevens over rioolinstortingen in Nederland. Alle gemeenten kunnen meedoen. Met een verbeterd registratieproces krijgen we met elkaar nóg beter inzicht in frequentie, oorzaken en gevolgen, en kunt u gericht de vinger aan de pols houden op risicovolle locaties.

Lees de laatste stand van zaken rondom de databank rioolinstortingen:
https://www.riool.net/nieuws/registratie-rioolinstortingen-voorlopig-gestaakt.

De meeste beheerders maken gelukkig zelden een weg- of rioolinstorting mee. Dat is fijn, maar het betekent ook dat we nog niet veel weten over oorzaken, risico’s en gevolgen. Daarom gaat Stichting RIONED sinds de verkenning in 2019 door met het verzamelen van deze informatie, om overlast en kosten van een instorting zo veel mogelijk te voorkomen. Hoe meer incidenten geregistreerd worden, hoe meer kennis beschikbaar komt.

Een nadere uitleg over het doel en de werking van Rioolinstorting.nl is gegeven in dit webinar van 20 mei 2021:

Verbeteringen in registratieproces

Op basis van het vooronderzoek in 2019 is de vragenlijst voor de registratie aangescherpt en afgestemd op de landelijke Risicodatabank Stedelijk Water. Daarnaast is het onderzoek verbreed met instortingen van putten. Ook kunt u meer omgevingskenmerken toevoegen en inspectiedata en/of onderzoeksresultaten uploaden.

Patronen herkennen met landelijke gegevens

Elke gemeente kan op www.rioolinstorting.nl elke instorting van een riool, put of de daarboven gelegen weg eenvoudig registreren. Zo hebt u niet alleen voor uzelf een overzicht, maar draagt u ook automatisch bij aan de landelijke databank. Met behulp van de landelijke kentallen plaatst u uw eigen instorting in perspectief, u ziet overeenkomsten en verschillen met al geregistreerde instortingen. Ook ziet u wellicht patronen om instortingen nog beter te voorkomen. Inmiddels zijn al ruim 400 instortingen van een riool of de erboven gelegen weg geregistreerd.

Hoe registreert u een instorting?

Op de website geeft u eenvoudig op de kaart van uw gemeente de plaats van de instorting aan. Via een automatische koppeling met de GWSW-server of PDOK zijn al zo veel mogelijk gegevens beschikbaar, zoals de rioolkenmerken. U beantwoordt dan nog enkele meerkeuzevragen. Alle informatie is alleen toegankelijk voor de onderzoekers en uw eigen gemeente.

Voor toegang gebruikt u dezelfde inloggegevens als voor www.riool.net, de website van Stichting RIONED waar u dit nu leest. De uit de registraties afgeleide (geanonimiseerde) informatie is actueel beschikbaar en wordt toegevoegd aan de landelijke Risicodatabank Stedelijk Water.

We roepen alle rioleringsbeheerders op hun rioolinstortingen te registreren via www.rioolinstorting.nl. Samen maken we hier een succes van!