Reageer op programmering actualisatie Kennisbank

De Kennisbank Stedelijk Water is de digitale opvolger van de Leidraad riolering, die ook alle relevante informatie uit RIONEDpublicaties en de website bevat.

De komende drie jaar gaan we driekwart deze kennis vernieuwen en de programmering van deze actualisatie is in concept klaar. Hierbij hebben de volgende aspecten prioriteit gekregen:

  • Kwaliteit van de huidige informatie: juiste selectie, toegankelijkheid (ordening, wijze van schrijven, passend in nieuwe systeem) en actualiteit.
  • Behoefte aan informatie bij de rioleringsbeheerders.
  • Lopende ontwikkelingen in vakwereld en maatschappij en of daarop is aan te sluiten.
Sommige actualisaties moeten in een bepaalde volgorde plaatsvinden, omdat de uitwerking van de ene module grote invloed heeft op de invulling van een andere. Ook daarbij hebben we bij de programmering rekening gehouden. U kunt de conceptprogrammering bekijken en uw reactie hierop geven via info@rioned.org. Ook uw wensen voor nieuwe kennis horen wij graag!

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE