Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende en geplande activiteiten per hoofdthema binnen de kennisbank.

Juridisch en beleid

De nieuwe versie van incidenten en calamiteiten, die komt eind dit jaar beschikbaar.

Assetmanagement

Dit onderdeel actualiseren we nog niet. 

Water en klimaat

De actualisatie van alles rondom wateroverlast en klimaatontwikkeling gaan we dit jaar opstarten.

Ontwerp en beheer

Het project ontwerp (waarin alle voorzieningen zijn opgenomen) publiceren we in het najaar. Dan starten we ook de actualisatie van alle 'beheer' modules tegelijk.

Onderzoek

Alles wat met meten van het hydraulisch functioneren te maken heeft (organisatie van het meten, meetplan, meetopzet, meetapparatuur, telemetrie en gegevensverwerking en -analyse) publiceren wij in het najaar.  Dat geldt ook voor grondwateronderzoek en doorlatendsheidsonderzoek.

Financieel

De nieuwe versie van rioolheffing en kostentoerekening, die komt eind dit jaar beschikbaar.

Overig

Dit onderdeel gaat verdwijnen en daarvoor komt 'Algemeen' terug. Met de beschrijving van verschillende systemen en wat er in Nederland aan riolering is. En samenwerken en de wijkgerichte aanpak voegen we samen.

Wilt u reageren op modules die ter visie liggen?

Dit jaar liggen er veel modules ter visie. Wij horen uw reactie graag. Een actueel overzicht vind u op Overzichtspagina tervisielegging.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel