Op dit moment werken we hard aan het actueel houden van de Kennisbank. Een aantal delen is in 2019 afgerond (Optimalisatie vgsCommunicatieFinancieel (m.u.v. Kostenkengetallen), Juridisch en Beleid (m.u.v. grp en incidenten) en Modelleren hydraulisch functioneren.

Hieronder vindt u een overzicht van lopende actualisaties die in het voorjaar van 2020 beschikbaar komen. In 2020 starten we een groot aantal nieuwe actualisaties. Daarbij krijgen de volgende aspecten prioriteit:

  • Kwaliteit van de huidige informatie: juiste selectie, toegankelijkheid (ordening, wijze van schrijven, passend in nieuwe systeem) en actualiteit.
  • Behoefte aan informatie bij de rioleringsbeheerders.
  • Lopende ontwikkelingen in vakwereld en maatschappij en of daarop is aan te sluiten.

Uw wensen voor (ver)nieuw(d)e kennis horen wij graag!

In 2020 komen actuele versies beschikbaar van:

  • Inspectie en beoordeling - aangepast aan de nieuwe werkwijze en normen in 2020.
  • Stedelijk Water - de kennis van waterkwantiteit en waterkwaliteit die een rioleringsbeheerder nodig heeft.
  • Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen BRP) - geeft aan hoe u een goede beschrijving van uw systemen en het functioneren ervan maakt gekoppeld aan een vastgestelde referentie.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel