Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende en geplande activiteiten per hoofdthema binnen de kennisbank.

Juridisch en beleid

In dit gedeelte pakken we in 2021 alle pagina’s op om klaar te zijn als de Omgevingswet in werking treedt. De actualisatie van het onderdelen GRP (straks: programma water en riolering)  en het  project beleid, lozen, aansluiten, grondwater en wetgeving rondom werkzaamheden lopen. Later in 2021 volgt nog het onderdeel incidenten en calamiteiten, waarvoor nog plek vrij is in de begeleidingscommissie. Mail ons als u wilt deelnemen aan de begeleidingscommissie.

Assetmanagement

Dit onderdeel actualiseren we nog niet. Wel verwachten we in 2022 kennis toe te voegen.

Water en klimaat

De actualisatie van alles rondom wateroverlast en klimaatontwikkeling gaan we in 2021 starten.

Ontwerp en beheer

Het project ontwerp (waarin alle voorzieningen zijn opgenomen) loopt al een tijd en ronden we rond de jaarwisseling af. Begin 2022 actualiseren we alle 'beheer' modules tegelijk.

Onderzoek

Alles wat met meten van het hydraulisch functioneren te maken heeft (organisatie van het meten, meetplan, meetopzet, meetapparatuur, telemetrie en gegevensverwerking en -analyse), loopt sinds begin 2020 en is eind dit jaar klaar. Grondwateronderzoek en doorlatendsheidsonderzoek zijn net gestart en ronden we ook dit jaar af.

Financieel

Kostenkengetallen is gestart en ronden we in 2022 af. Rioolheffing en kostentoerekening volgen later in 2021.

Overig

Dit onderdeel gaat verdwijnen en daarvoor komt rond de jaarwisseling 'Algemeen' terug. Daarin staat dan de beschrijving van verschillende systemen en wat er in Nederland aan riolering is. Maar ook communicatie en personele middelen. Personele middelen actualiseren we ook. Door de  branchestandaard hierin te verwerken, klopt het aantal activiteiten met de huidige praktijk en is helder is wat een professional daarvoor moet weten en kunnen. Ook voegen we samenwerken en de wijkgerichte aanpak samen in een nieuw gedeelte toe aan 'Algemeen'.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel