Programmering actualisatie Kennisbank

Op dit moment lopen een groot aantal actualisaties, onder aan deze pagina vindt u een overzicht. In het najaar zullen de website en kennisbank grondig vernieuwd worden en zullen veel nieuwe projecten starten. De programmering daarvoor zal in de zomer in concept opgesteld worden. Daarbij krijgen de volgende aspecten prioriteit:

 • Kwaliteit van de huidige informatie: juiste selectie, toegankelijkheid (ordening, wijze van schrijven, passend in nieuwe systeem) en actualiteit.
 • Behoefte aan informatie bij de rioleringsbeheerders.
 • Lopende ontwikkelingen in vakwereld en maatschappij en of daarop is aan te sluiten.
Uw wensen voor (ver)nieuw(d)e kennis horen wij graag!

Onlangs geactualiseerd:

 • Financieel - Het hele onderdeel ‘financieel’ binnen de Kennisbank is geactualiseerd, met uitzondering van de kostenkengetallen. U vindt meer informatie over actuele zaken zoals het omgaan met duurzaamheidsdoelstellingen in de rioolheffing. Uiteraard zijn ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie verwerkt.

 • Beheer vrijvervalriolering - Dit gedeelte gaat met name over reiniging, reparatie en renovatie. De inhoud is volledig geactualiseerd, daarnaast is de structuur aangepast aan digitaal gebruik.
 • Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Stelsels - nieuw gedeelte in de Kennisbank gebaseerd op onderzoeksrapporten die eerder zijn uitgekomen. U kunt zien u hoe het functioneren van bestaande stelsels verbetert of nieuwe het beste kunt aanleggen. En zien of maatregelen effectief zijn.
 • Communicatie met bewoners - vernieuwd gedeelte waarin u vanuit de praktijk als beheerder kunt zien u hoe de communicatie kunt aanpakken en wanneer u ondersteuning kunt gebruiken.

Eind 2019 komen actuele versies beschikbaar van:

 • Juridisch en beleid - het gehele juridische gedeelte met uitzondering van het GRP en incidenten.
 • Hydraulisch functioneren - geheel nieuwe opzet en bruikbaar voor alle voorzieningen en ook geschikt voor stresstesten.
 • Inspectie en beoordeling - aangepast aan de nieuwe werkwijze en normen in 2020.

Begin 2020 komen actuele versies beschikbaar van:

 • Ontwerp en beheer - bijna alle kennis over het ontwerp en beheer van riolen, infiltratievoorzieningen en drainagevoorzieningen wordt in een nieuwe structuur geactualiseerd.
 • Stedelijk Water - de kennis van waterkwantiteit en waterkwaliteit die een rioleringsbeheerder nodig heeft.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE