Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende en geplande activiteiten per hoofdthema binnen de kennisbank.

Juridisch en beleid

Het nieuwe gedeelte over het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) komt aan het begin van de zomer live. Alle andere hoofdstukken volgen aan het einde van de zomer. Behalve de nieuwe versie van incidenten en calamiteiten, die komt eind dit jaar beschikbaar.

Assetmanagement

Dit onderdeel actualiseren we nog niet. Wel verwachten we in 2023 kennis toe te voegen.

Water en klimaat

De actualisatie van alles rondom wateroverlast en klimaatontwikkeling gaan we dit jaar opstarten.

Ontwerp en beheer

Het project ontwerp (waarin alle voorzieningen zijn opgenomen) publiceren we in het najaar. Dan starten we ook de actualisatie van alle 'beheer' modules tegelijk.

Onderzoek

Alles wat met meten van het hydraulisch functioneren te maken heeft (organisatie van het meten, meetplan, meetopzet, meetapparatuur, telemetrie en gegevensverwerking en -analyse) publiceren wij aan het einde van de zomer of in het najaar.  Dat geldt ook voor grondwateronderzoek en doorlatendsheidsonderzoek.

Financieel

Kostenkengetallen publiceren wij deze zomer. Rioolheffing en kostentoerekening volgen in het najaar.

Overig

Dit onderdeel gaat verdwijnen en daarvoor komt rond de jaarwisseling 'Algemeen' terug. Daarin staat dan de beschrijving van verschillende systemen en wat er in Nederland aan riolering is. Maar ook communicatie en personele middelen. Personele middelen actualiseren we ook (publicatie in najaar). Door de  branchestandaard hierin te verwerken, klopt het aantal activiteiten met de huidige praktijk en is helder is wat een professional daarvoor moet weten en kunnen. Ook voegen we samenwerken en de wijkgerichte aanpak samen in een nieuw gedeelte toe aan 'Algemeen' (eind 2022).

Wilt u reageren op modules die ter visie liggen?

Dit jaar liggen er veel modules ter visie. Wij horen uw reactie graag. Een actueel overzicht vind u op Overzichtspagina tervisielegging.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel