Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord

Het noorden van Enschede is in de loop van de vorige eeuw veranderd van een sterk landelijk en vrijwel onbebouwd gebied in een stedelijk gebied met veel verhard oppervlak. Het rioolstelsel is hierop gaandeweg aangepast, onder meer door de aanleg van extra berging. De laatste decennia is er nog iets meer verhard oppervlak bijgekomen en neemt ook de regenintensiteit toe. Hierdoor is het rioolstelsel steeds gevoeliger geworden voor wateroverlast. In 2010 stroomde bij hevige buien water gebouwen in en moest de gemeente ondergelopen wegen afsluiten. Om overlast in de toekomst te voorkomen, heeft de gemeente in overleg met bewoners een maatregelenpakket samengesteld. In 2012 zijn onder meer nieuwe afvoerroutes via maaiveld en drie retentiegebieden in bestaande weilanden aangelegd. Op enkele aandachtspunten na doen de maatregelen hun werk goed.

Meer informatie hierover vindt u in Enschede.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel