Overzicht met voorbeelden:

  • Het artikel van Loon op Zand beschrijft de analyse en onderbouwing van de aanleg van bergings- en infiltratievoorzieningen. Hierbij zijn nieuwe rekentechnieken gebruikt, waarvan de resultaten zijn getoetst aan praktijkwaarnemingen.
  • In Enschede is in overleg met bewoners een maatregelenpakket samengesteld. Bepaalde wegen zijn verlaagd en naast die wegen zijn brede greppels aangelegd. Hierdoor stroomt regenwater via het natuurlijke verhang van het maaiveld naar drie retentiegebieden.
  • In Egmond aan Zee (Bergen NH) wordt de afstroming van regenwater uit hogergelegen gebieden beperkt door het water zo veel mogelijk ter plekke te bergen en infiltreren. Met metingen houdt de gemeente het functioneren van de voorzieningen in de gaten.
  • In Tholen bleken te lage deurdorpels en verkeersdrempels wateroverlast in en schade aan woningen te veroorzaken. Op basis van 1D/2D-modelberekeningen zijn redelijk eenvoudig effectieve maatregelen in de bovengrondse inrichting bepaald en uitgevoerd.
  • Ter vervanging van het oude gemengde riool heeft Helmond in 2000 in de Luchtvaartbuurt een gescheiden stelsel aangelegd. Het regenwater voert sindsdien (deels via infiltratieriolen) naar meerdere speelvelden af om regenwateroverlast te voorkomen en dat blijkt te werken.
  • In het hellende dorp Leersum (Heuvelrug) zijn van boven naar beneden diverse grote en kleine bergings- en infiltratievoorzieningen aangelegd. Deze beperken de waterstroom bij hevige regen, wat uitspoeling en schade voorkomt.
  • In de goed doorlatende zandbodem van Borger-Odoorn (Exloo) blijkt de innovatieve ‘verticale infiltratietechniek’ een succesvolle en kostenbesparende manier om regenwateroverlast tegen te gaan.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel