Huidige versie GWSW en planning

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele versie, de releaseplanning en de versiehistorie van het GWSW.

De huidige versie van het GWSW is 1.4.1 (vastgesteld per 8 maart 2019). Deze versie omvat:

  • GWSW Basis, de rioleringsobjecten, basiskenmerken en algemene aspecten die voor beheer nodig zijn;
  • GWSW-Minimale dataset, een subset van GWSW-Basis, voor operationele processen met twee conformiteitsklassen MDS-Project en MDS-Plan;
  • GWSW.orox, het protocol dat beschrijft hoe op basis van RDF/RDFS/OWL2 de generieke GWSW-uitwisseling moet plaatsvinden en hoe GWSW-datasets eruit zien;
  • GWSW-Rib voor vastlegging van toestandsaspecten (inspectie) en onderhoudsgegevens (reiniging) van leidingen, putten en kolken;
  • GWSW.ribx, het uitwisselformaat (in XML) voor GWSW-Rib, dat het SUF-RIB 2.1 vervangen heeft;
  • Informatiemodel Stedelijk Water, dat GWSW-objecten zichtbaar maakt in de geometrische informatievoorziening (GIS) conform NEN 3610;
  • GWSW-IMBOR, dat de basis vormt van het IMBOR-Riolering 2018-2 dat door CROW per december 2018 is gepubliceerd;
  • NIEUW vanaf 1.4 als pre-GWSW (bedoeld voor implementatie en praktijktoetsen): het GWSW-Hyd, de netwerktopologie en concepten ten behoeve van hydraulisch modelleren en het GWSW.hydx uitwisselformaat.
Elders is de modulaire opbouw van het GWSW beschreven. Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk op de GWSW-server via data.gwsw.nl.

Releaseplanning en versiehistorie

Speerpunten in 2019 zijn de adoptie, de implementatie en het gebruik van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Onderstaand vindt u de actuele planning van beoogde releases ter uitbreiding van het GWSW op basis van de inschatting en het werkprogramma van de GWSW-uitvoeringsorganisatie. In elke release zullen ook de dan ingediende en afgeronde wijzigingsvoorstellen meegenomen worden.

Belangrijk: Elke uitbreidingsmodule staat in principe los van de al bestaande, vastgestelde modules, die in het algemeen ongewijzigd in navolgende versies opgenomen worden.
Algemeen
 

Versienummer
Ten behoeve van robuuste implementatie zijn GWSW-Basis en GWSW-Rib in 2018 en 2019 'bevroren' en zullen niet gewijzigd worden, tenzij niet-wijzigen ingrijpende gevolgen heeft voor implementatie en gebruik van de modules.
Juni 2019 GWSW 1.5 Toevoeging van GWSW-Hyd (definitief) en GWSW-Maatregelen (pre-GWSW).
Ook is een eerste specificatie van NLCS-Stedelijk water (CAD-symbolen en -stijlen) in het GWSW opgenomen.
December 2019 GWSW 1.5.1 Beoogd zijn pre-GWSW versies van GWSW-kengetallen en GWSW-Persleidingen klaar voor praktijktesten.
Juni 2020 GWSW 1.6 Toevoeging van GWSW-Maatregelen (definitief), GWSW-Meld (pre-GWSW) en GWSW-Gemalen (pre-GWSW).
Mogelijk is ook een eerste koppelvlak Contractvorming (naar de CROW Contractspecificatie) aangebracht.
December 2020 of Juni 2021   Beoogd: Definitieve toevoeging van GWSW-kengetallen, GWSW-Persleidingen, GWSW-Gemalen en GWSW-Meld. 
Mogelijke uitbreidingen zijn GWSW-Meten en GWSW-Grondwater.

U kunt de gedetailleerde versiehistorie, het overzicht van de voorgaande GWSW versies, downloaden.

GWSW-applicatietoetsing

De adoptie van het GWSW is een groeipad bij zowel de applicatieleveranciers als de eindgebruikers (overheden). Stichting RIONED heeft in 2018 een toetsing laten uitvoeren op de implementatie van GWSW versie 1.3.2 in negen softwareapplicaties van acht leveranciers. In 2019 wordt de applicatietoetsing herhaald op basis van GWSW versie 1.4. De uitvoering in opdracht van Stichting RIONED vindt plaats door J en L datamanagement.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE