Dit onderdeel gaat over het keuzevraagstuk om hemelwater wel of niet af te koppelen. Hier vindt u achtergrondinformatie, een stappenplan om tot een weloverwogen keuze te komen en hoe u een afkoppelvisie voor een hele kern of gemeente maakt.

DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?

Send your suggestion
Previous article Next article