Algemeen
Gemeenten ontwerpen drainage voor het openbare gebied. Die drainage heeft ook enige invloed op de grondwaterstand op particulier terrein. Maar de gemeente is niet verantwoordelijk voor de grondwatersituatie op particulier terrein. Als het gemeentelijke drainagesysteem de grondwaterstand op particulier terrein onvoldoende verlaagt, kan de gemeente particulieren de mogelijkheid geven hun drainage aan te sluiten op het gemeentelijke drainagesysteem.
 
Risico’s bij particuliere drainage
Als beheerder van de openbare ruimte heeft de gemeente doorgaans geen zicht op de kwaliteit van drainage op particulier terrein. Als een eigenaar van drainage op particulier terrein onvoldoende onderhoud uitvoert, kan grondwater- of vochtoverlast ontstaan. Breng daarom – daar waar nodig – het belang van goede drainagesystemen continu onder de aandacht. Bijvoorbeeld via voorlichting in folders of op internet.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel