Door de Wet gemeentelijke watertaken (nu opgenomen in de Waterwet) is het beheer van voorzieningen die overtollig grondwater afvoeren voor gemeenten nóg belangrijker geworden. Drainage speelt hierbij een grote rol. Daarom is er behoefte om praktijkkennis over en ervaring met het beheer van drainagesystemen te bundelen, te structureren en beschikbaar te stellen.

Effectief beheer
Deze nieuwe module biedt beheerders van drainage handreikingen om de systemen effectief en doelmatig te beheren. Met een meer genuanceerde omgang tijdens het onderhoud kunt u de levensduur van drainage verlengen, wat uiteindelijk tot kostenbesparing kan leiden. Zeker in de stad is een lange levensduur wenselijk. Hiermee voorkomt u dat de straat keer op keer openligt.

Goed beheer van drainage houdt in dat u als beheerder:

  • De drainage volgens de ontwerpeisen laat functioneren, waardoor u onder andere (grond)wateroverlast voorkomt.
  • De levensduur van de drainage verlengt, waardoor de kosten en omgevingshinder van vervanging beperkt blijven.

Bij een goed ontworpen en goed aangelegde drainage komt bij het beheer weinig of geen probleen voor. Daarom staan in deze module tips voor ontwerp en aanleg.

Weinig ervaring in stedelijk gebied
De ervaring met het beheer van drainage in stedelijk gebied is in Nederland beperkt. De landbouw heeft wel redelijk veel ervaring met drainagebeheer en de oorzaken van verminderd functioneren. Veel van de methoden om verminderd functioneren te verhelpen, komen dan ook vanuit de landbouw. Maar vanwege de complexere bodemopbouw en complexere drainagesystemen in stedelijk gebied zijn deze maar deels toepasbaar. Daarom is verder fundamenteel onderzoek naar beheer van drainage in stedelijk gebied noodzakelijk.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel