Mechanische riolering is bedoeld voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater in gebieden waar dit onder vrijverval niet mogelijk of niet doelmatig is. Vaak is dit het buitengebied van een gemeente. Behalve de veelvoorkomende drukriolering behoren ook vacuüm- en luchtpersriolering tot mechanische riolering. Meestal ontwerpt een gemeente deze stelsels voor een cluster woningen en/of bedrijven.

Drukriolering

De NEN-EN 1671 geeft de volgende definitie van drukriolering:
Drukriolering is een systeem voor transport van vervuild huishoudelijk afvalwater met een enkele drukleiding of een netwerk van drukleidingen. Het punt van lozen is het punt waar het totale debiet van het drukrioleringssysteem terugkeert naar atmosferische druk.

Vacuümriolering

In lijn met de NEN-definitie van drukriolering kunt u deze definitie van vacuümriolering hanteren:
Vacuümriolering is een systeem voor transport van vervuild huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater met een enkele onderdrukleiding of een netwerk van onderdrukleidingen. Het punt van lozen is het punt waar het totale debiet van het vacuümrioleringssysteem terugkeert naar atmosferische druk.

Luchtpersriolering

In lijn met de NEN-definitie van drukriolering kunt u deze definitie van luchtpersriolering aanhouden:
Luchtpersriolering is een systeem voor transport van vervuild huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater waarbij het afvalwater met behulp van lucht onder overdruk in een enkele drukleiding of een netwerk van drukleidingen wordt gebracht. Het punt van lozen is het punt waar het totale debiet van het drukrioleringssysteem terugkeert naar atmosferische druk.

Bij een goed ontwerp en normaal gebruik van mechanische riolering zijn de stelsels betrouwbaar, makkelijk te beheren en vooral adequaat. NEN-EN 1671 en NEN-EN 1091 zijn de relevante normen voor druk- en vacuümriolering.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel