Drukriolering werkt met gemalen met een centrifugaalpomp in (meestal) een natte opstelling. Het afvalwater van één of enkele woningen, bedrijven en/of woonboten komt bijeen in een pompunit. Deze unit pompt het afvalwater de drukleidingen in. In lange stelsels zitten soms tussengemalen. Drukriolering kent twee soorten centrifugaalpompen: pompen met vrije doorlaat en versnijdende pompen. De diameters van de drukleidingen en de afmetingen van de pompputten zijn wezenlijk kleiner dan persleidingen en rioolgemalen bij vrijvervalriolering. De pompputten zijn van beton of kunststof.
 
Verschillende fabrikanten bieden diverse gestandaardiseerde producten. Let bij de keuze op de levensduur van het materiaal, gevoeligheid voor aantasting door H2S, de grondslag en benodigde bronnering. Gemeenten gebruiken voor de elektrotechniek vaak een centrale regelkast met meerdere onderstations (‘moeder-dochterconfiguratie’). Drukriolering kent een breed toepassingsgebied. Het is onder meer geschikt voor (afgelegen) woningen, boerderijen, woonboten, bedrijven, campings en recreatieterreinen in het buitengebied. Figuur A geeft een overzicht van een drukrioolstelsel. Het is toepasbaar in vlak en heuvelachtig gebied, in drassige gebieden en zelfs onder waterpartijen door. Een drukrioolstelsel is relatief eenvoudig uit te breiden en ook geschikt voor uitgestrekte stelsels. Een goed ontworpen en aangelegd drukrioolsysteem functioneert bij normaal gebruik en goed beheer decennialang probleemloos.

Figuur A Systeem voor drukrioleringVergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel