Variatie in de wateronttrekking (Quit = variabel) zorgt voor een constante waterpeilverlaging (H = constant), totdat een evenwicht is bereikt. Bij het evenwicht geldt: Qin – Quit = 0, waarbij de waterhoogte (H) constant is. Bij de constant-headmethode (verlaging) blijft de waterhoogte H constant door variatie in het debiet Q. Met de huidige apparatuur kan dit debiet zeer fijn geregeld worden.  Toepassingsgebied

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel