Doorlatendheid bodemlagen De natuurlijke bodemlagen in Nederland bestaan vooral uit zand, grind, klei, leem en veen. Naast de natuurlijke afzettingen komen in Nederland ook kunstmatig met zand opgehoogde gebieden voor, met name in de bebouwde omgeving.  Zand, grind, klei, leem en veen Klei, leem en veen beschouwen we in het algemeen als slecht waterdoorlatende lagen. Grind is juist uiterst doorlatend en ook z

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel