Dit onderdeel gaat in op voorzieningen voor het benutten van regenwater voor huishoudelijk gebruik op kleine schaal.

Principe functioneren
Het reservoir vangt het regenwater op en benut het voor onder andere het spoelen van toiletten en de wasmachine (zie figuur A). De grootte van de berging in het reservoir en het aangesloten dakoppervlak moeten op elkaar zijn afgestemd. De bewoner maakt hierdoor gedurende een belangrijk deel van de tijd (gemiddeld 50 – 90%) gebruik van opgevangen regenwater. Voor heel natte perioden heeft de voorziening een overloop. In langdurige droge perioden vult u het water aan vanuit het waterleidingnet.

Figuur A Principe benutten regenwater

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel