BC-leden hebben:

  • overzicht over de praktijk van het vakgebied;
  • inhoudelijke kennis en betrokkenheid die aansluiten bij het betreffende project
  • goed inzicht in de ontwikkelingen op het betreffende gedeelte van het vakgebied;
  • het vermogen details en hoofdlijnen te onderscheiden en te prioriteren.

Aanvullend kan de BC-voorzitter ontwikkelingen en vraagstukken in breder perspectief en vanuit meerdere belangen beschouwen.

Van de BC-leden verwachten we dat zij:

  • vanuit hun kennis en kunde meesturen aan de inhoudelijke uitwerking van het project;
  • beoordelen of de informatie die de leden van de auteurspool ontwikkelen, aansluit op de behoeften in de praktijk, zowel qua inhoud als toegankelijkheid;
  • voorbereid aanwezig zijn op de vergaderingen en actief input leveren.

BC-leden krijgen geen vergoeding voor hun tijd en inzet. Op verzoek kan Stichting RIONED de reiskosten vergoeden.

BC-lid worden?

Stichting RIONED stelt het zeer op prijs als u wilt deelnemen aan een begeleidingscommissie. U kunt uw interesse kenbaar maken. Het is prettig als u daarbij aangeeft welke onderwerpen u het meest aanspreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oscar Kunst, telefoon: 0318-631 111 of e-mail.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel