Voor het ontwerp van de grootte van de berging van een benuttingsvoorziening zijn de volgende gegevens van belang:
  • aangesloten afvoerend dakoppervlak (m2);
  • berging in voorziening (l);
  • watergebruik in liter per dag (gemiddeld).
De grootte van het afvoerend dakoppervlak is een belangrijke factor in de voeding van de watervoorraad. Een te klein dakoppervlak betekent dat het dak onvoldoende water opvangt om het gebruik voor het gewenste percentage te dekken. Vaak moeten er meerdere regenpijpen worden aangesloten op de voorziening. De hoeveelheid afgevoerd water per regenpijp is niet altijd duidelijk.

Een systeem met een te kleine berging buffert onvoldoende water om droge perioden door te komen. In de voorbeeldberekeningen gaat de module uit van een reservoirinhoud van 1, 2, 5 en 10 m3.

Onderliggende kenniselementen hanteren voor de berekeningen kengetallen: één persoon gebruikt ongeveer 36 liter water per dag voor het spoelen van het toilet en 23 liter voor de wasmachine. Voor het watergebruik van bedrijven is het niet verstandig om kengetallen te hanteren. Hierbij gaat u uit van de afname in de praktijk.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel