GWSW basisapplicaties

Laatst geac­tu­aliseerd 18 mei 2020

Stichting RIONED biedt een viertal applicaties voor het werken met datasets die conform de GWSW-ontologie zijn opgebouwd. Deze GWSW-applicaties zijn vrij toegankelijk voor de GWSW-gebruikers. Dit betreft de applicaties GWSW-Upload, GWSW-Nulmeting, GWSW-Hyd en GWSW-Geo. De applicaties zijn te gebruiken op de website apps.gwsw.nl en door software ook via API aan te roepen. Hieronder vindt u een korte beschrijving deze applicaties.

GWSW Upload

De GWSW-Upload-applicatie wordt gebruikt om uw gegevens vanuit het beheerpakket te importeren in een eigen map op de GWSW-server. Deze map kunt u aanvragen bij de GWSW-Uitvoeringsorganisatie. Nadat deze map is aangemaakt, kunt u de gegevensexport in het GWSW.orox formaat vanuit uw beheerpakket importen op de GWSW-server. Deze import is randvoorwaarde voor gebruik van de overige GWSW-applicaties.

GWSW Nulmeting

De GWSW-Nulmeting-applicatie kunt u gebruiken om de basiskwaliteit van uw gegevens te controleren. Deze controles worden uitgevoerd met het oog op een bepaalde toepassing (zoals starten van een inspectieproject, operationele planning of hydraulisch doorrekenen). In het GWSW zijn per toepassing een groot aantal basis-kwaliteitseisen opgenomen. Een zogenaamde conformiteitsklasse legt vast welke eisen per toepassing gelden. Op basis van een bepaalde conformiteitsklasse kan vervolgens de nulmeting gericht worden uitgevoerd. De applicatie levert u een set meldingen terug waar uw data afwijkt, dus niet conform het GWSW is. Die rapportage is een technisch overzicht, waarvoor technische kennis nodig is. U kunt daarvoor zo nodig een GWSW-adviseur inschakelen.

GWSW Hyd

De GWSW-Hyd-applicatie zet uw gegevens op de GWSW-server om in het GWSW.hydx formaat, waarmee u hydraulische modellering kunt doen. De leveranciers van hydraulische rekensoftware zijn bij de ontwikkeling van dit formaat betrokken geweest en werken toe naar nieuwe releases die het HydX kunnen inlezen per medio 2020.De GWSW-Hyd-applicatie kan voor testdoeleinden ook een dataset van een voorbeeldstelsel uitleveren.

GWSW Geo

De GWSW-Geo-applicatie levert geografische bestanden, die worden gegenereerd vanuit een GWSW-conforme dataset. De applicatie levert in GML- en GeoPackage-formaat en via het WFS-protocol.