Veel rioleringsmaatregelen hebben als doel de vuilemissie vanuit de riolering naar het oppervlaktewater te beperken. In de praktijk vinden (nog) betrekkelijk weinig kwaliteitsmetingen plaats om de vuilemissie en/of de effecten ervan op het ontvangende oppervlaktewater daadwerkelijk vast te stellen. Het waterkwaliteitsbeheer en het uitvoeren van waterkwaliteitsmetingen zijn primaire taken van het waterschap. Maar de gemeente heeft wel belang bi

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel