Agenda

Masterclass GWSW-Gebruik en -Advisering

Datum
07 juni 2024 - 07 juni 2024
Tijd
10:00 - 16:00
Locatie
Utrecht

Met deze sessie helpen we twee doelgroepen verder om met de GWSW-standaard hun werk beter te doen: (1) beheerders die GWSW-gebaseerde toepassingen willen leren gebruiken in hun werk, en (2) adviseurs die gemeenten, waterschappen of samenwerkingsregio's met het gebruik van het GWSW ondersteunen om allerlei toepassingen te gaan benutten. Stichting RIONED start op 7 juni 2024 een nieuwe masterclass GWSW-gebruik en -advisering.

Waarom een opleiding tot GWSW-adviseur?

GWSW-adviseurs kunnen gemeenten, waterschappen en samenwerkingsregio’s adviseren om hun beheerdata GWSW-conform te maken en de voordelen van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) in allerlei toepassingen te gaan benutten. GWSW-adviseurs zijn nodig omdat we met elkaar in een overgangsfase zitten. De omzetting van gemeentelijke rioleringsdatasets naar GWSW-conforme datasets verloopt nog niet altijd vlekkeloos. De softwareleveranciers maken wel voortdurend stappen zodat beheerpakketten de standaard beter en uniform volgen, mede dankzij de GWSW-adviseurs en de GWSW-applicatietoetsing.

Wat biedt deze opleiding?

In de masterclass is voor twee doelgroepen: (1) beheerders die willen leren hoe zij de GWSW-standaard en daarop gebaseerde applicaties kunnen gebruiken in hun werk, en (2) adviseurs die (al dan niet via hun softwareapplicatie) gemeenten, waterschappen of samenwerkingsregio's met het gebruik van het GWSW willen ondersteunen.
De docenten zijn Wouter van Riel (infralytics) en Marco van Bijnen (Duopp).

De deelnemers leren in een startsessie de achtergronden en de technische opbouw van de GWSW-ontologie en de bijbehorende server en applicaties en hoe die te gebruiken zijn. Belangrijk aspect is dan ook hoe bronbestanden verbeterd kunnen worden om aan de GWSW-kwaliteitseisen en -formaten te voldoen. De deelnemers doen in de sessie praktische oefeningen om de leerstof te verwerken. Ook krijgen de deelnemers een set handleidingen en achtergronddocumentatie mee voor zelfstudie. Gemeentelijke riolerings- en databeheerders beperken hun deelname vaak tot de startsessie.

Na de startsessie

Na de startsessie gaan de GWSW-adviseurs-in-opleiding zelf met een gemeentelijke dataset aan de slag: omzetten vanuit de 'native database' in een GWSW-uitwisselformaat (OroX), een nulmeting doen, de resultaten interpreteren, verbeteradviezen geven en erover rapporteren. Afhankelijk van de kwaliteit van de dataset, de beheerapplicatie, de aanpak van de adviseur en de omvang van de rapportage kostten de nulmeting en rapportage per gemeentelijke dataset tussen enkele uren en enkele dagen.

In een tweede trainingssessie van de masterclass is naast verdieping van de kennis ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, het benoemen en oplossen van knelpunten en het bespreken van tips & tricks. De adviseurs delen hun enthousiasme én de mogelijkheden die zij zien voor datagebruik, datakwaliteit en innovatie op basis van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW).
 
Ter afsluiting van het traject beoordeelt het GWSW-projectteam van Stichting RIONED de kennis en kunde en het gemaakte gemeenterapport. Hebben kandidaten voldoende bagage en motivatie, dan kunnen zij zelfstandig als GWSW-adviseur aan de slag. Ook mogen zij deelnemen aan uitwisselsessies om de kennis van GWSW-adviseurs op peil te houden en de nieuwe ontwikkelingen te delen.   

Meer informatie

Wilt u meer weten over de opleiding tot GWSW-adviseur? Mail naar: gwsw@rioned.org

Wilt u een GWSW-adviseur voor uw gemeente of waterschap inzetten? Neem dan rechtstreeks contact op met de huidige GWSW-adviseurs.

Aanmelden

De startsessie van de masterclass GWSW-advisering is op vrijdag 7 juni 2024 van 10:00 - 16:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht nabij Utrecht CS. Eventuele wijzigingen en praktische details laten we tijdig weten. Mail je belangstelling en/of aanmelding naar: gwsw@rioned.org

Alle agenda items