Bij rioleringswerkzaamheden komen afvalstoffen vrij, bijvoorbeeld de te vervangen onderdelen. De Wet milieubeheer stelt eisen aan de afvoer van afvalstoffen. Zo mag alleen een bevoegde (rechts)-persoon afvalstoffen afvoeren. Bij de verwijdering van asbest is het Asbestverwijderingsbesluit van toepassing. Het Besluit stortverbod afvalstoffen bepaalt dat u specifieke materialen (zoals PVC) niet meer mag storten. Voor deze reststoffen is hergebru

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel