De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om zeggenschap over naastgelegen grond te krijgen: het burenrecht; het sluiten van een overeenkomst en een kwalitatieve verplichting; de erfdienstbaarheid; de erfpacht; het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Omgevingswet. Deze verschillende mogelijkheden worden hierna besproken. Waar relevant, komt ook de ver

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel