Voor de afbakening van de visievorming moet u rekening houden met:
  • Plangebied en relaties met de omgeving: over het algemeen is het plangebied het grondgebied van uw gemeente, al dan niet met doorkijk naar de omgeving. Bij gezamenlijke planvorming met meerdere gemeenten en/of het waterschap kan het plangebied groter zijn.
  • (Gemeentelijke) watertaken:
    • oppervlaktewater en de behandeling van afvalwater;
    • waterkeringen, vaarwegen, havens, drinkwatervoorziening en grondwaterbescherming;
    • de plek van water bij belangen als vervoer & verkeer, openbare veiligheid, volksgezondheid, milieu, huisvesting, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie en recreatie.
  • Planningshorizon: 10 tot 15 jaar.
  • Procesorganisatie: zorg voor een overzichtelijke organisatie met een duidelijke (besluitvormings)structuur en projectplanning om tot een watervisie te komen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel