Veelal heeft u alleen de mogelijkheid het nieuw aan te leggen afvalwaterstelsel aan te sluiten op een bestaand afvalwatersysteem. Laat de lozing vanuit het plangebied liefst zodanig plaatsvinden, dat het afvalwater niet meer kan overstorten. Bijvoorbeeld binnen het werkingsgebied van het gemaal in een ontvangend rioolstelsel of via een gemaal op een bestaande persleiding. Uit het oogpunt van vuilemissie kunt u bij lozing via een gemaal op een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel