A Beschrijving oorzaak verminderd functioneren
Als in de omgeving van de drainageleiding bomen of struikgewassen staan, kan wortelgroei voorkomen. Wortelgroei vindt plaats in de leiding. Het gevolg is dat het watervoerende oppervlak kleiner wordt en de stroomsnelheid vertraagt, waardoor sedimentatie van bodemdeeltjes plaatsvindt. Als u wortels niet verwijdert, kunnen ze de doorgang blokkeren of kunnen leidingen scheuren.
 
B Verhelpen verminderd functioneren
Er zijn twee categorieën van wortelgroei:
  • Wortels van één à twee jaar oud.
  • Wortels van twee jaar en ouder.
Wortels van minder dan twee jaar oud zijn vaak nog te verwijderen met doorspuiten. Bij wortels van twee jaar en ouder werkt dat niet meer. Dan moet u de betreffende leiding vervangen.
 
C Voorkomen bij bestaande drainage
Om te voorkomen dat wortels zich ontwikkelen tot complete verstoppingen, is jaarlijks of tweejaarlijks doorspuiten een optie. Hiermee kunt u eenjarige wortels kapotspuiten. Is jaarlijks of tweejaarlijks doorspuiten niet haalbaar, dan is het vervangen en beneden de laagste grondwaterstand aanleggen van de drainage een optie.
 
D Voorkomen bij ontwerp en aanleg
Om wortelgroei te voorkomen, kunt u:
  • de drainageleiding beneden de (laagste) grondwaterstand aanleggen.
  • anti-worteldoek gebruiken. Hierbij moet worden aangemerkt dat goed anti-worteldoek niet waterdoorlatend is, waardoor invloed drainage beperkt wordt.
  • de ligging van de drainageleidingen en locatie van bomen en struiken op elkaar afstemmen.
  • een blinde leiding (dichte buis).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel