De werking en levensduur van drainage is vooral afhankelijk van verstoppingsprocessen in en direct rondom de drainageleidingen. Het verteren van omhullingsmateriaal of graafschade kan verstoppingsprocessen versnellen. Sommige van deze processen verlopen snel, bijvoorbeeld inspoeling tijdens aanleg in te natte omstandigheden of bij het doorspuiten onder te hoge druk. Andere processen verlopen geleidelijk, zoals ijzerafzetting, wortelgroei en dicht

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel