Als u bijvoorbeeld de vuilemissie vanuit het rioolstelsel in het oppervlaktewater wilt kwantificeren, moet u de vuilvracht van een of meerdere verontreinigende stoffen berekenen. Hiervoor vermenigvuldigt u de gemeten concentraties van deze stoffen met de kwantiteitsmetingen (debieten, volumes) van de waterstromen. In Voorbeeld meetopzet emissie uitlaat/overstort vindt u een meetopzet

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel