Stankklachten in en rond woningen kunnen veel verschillende oorzaken hebben:

  • foutieve aansluitingen binnenshuis;
  • foutieve dimensionering van de binnenriolering;
  • foutieve aansluitingen bij gescheiden stelsels;
  • slecht beheer (achterstallig onderhoud) van de buitenriolering;
  • lozing van persleiding op een vrijvervalsysteem dicht bij de bouwwerken;
  • verstopping, verzakking of vervuiling van de aansluiting op de buitenriolering;
  • luchtafsluitende constructies in huisaansluitingen;
  • afkoppelen;
  • koppeling van verschillende typen rioolstelsels.

Niet alle oorzaken hebben iets te maken met be- en ontluchting van de buitenriolering. De vier laatstgenoemde wel en komen daarom in dit hoofdstuk aan bod. Hellende gebieden krijgen extra aandacht omdat de risico’s op problemen met be- en ontluchting hier groter zijn dan in vlakke gebieden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel