Ontwerpers van buitenriolering gaan altijd uit van be- en ontluchting via de binnenriolering. Maar formele regels voor be- en ontluchting van de buitenriolering ontbreken vooralsnog. De Woning-wet, het Bouwbesluit en de Model Bouwverordening zeggen er in directe zin niets over.
 
Voor ontwerp en aanleg van de binnenriolering zijn er wél heldere regels. In de huidige ontwerprichtlijnen hebben de stand- of ontspanningsleidingen van bouwwerken een be- en ontluchtingsfunctie voor de buitenriolering. Maar de hemelwaterafvoeren zijn onafhankelijke systemen en kunnen door de voorgeschreven voorzieningen geen rol meer spelen in de be- en ontluchting van de riolering. Daarmee zijn de be- en ontluchtingsmogelijkheden voor de buitenriolering beperkt, wat een zwaardere belasting betekent voor de stand- en ontspanningsleidingen.
 
Voorkom daarom dat problemen ontstaan met de be- en ontluchting van de buitenriolering door wijzigingen in het stelsel.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel