Afvoercapaciteit
Bij de maatgevende regenafvoer moet het rioolstelsel de aanvoer zonder wateroverlast kunnen verwerken. Hiervoor kunt u programmatuur gebaseerd op Berekenen vrijvervalriolering gebruiken.

Bij de controle van het hydraulisch functioneren gebruikt u één of meerdere ontwerpbuien. Deze kunt u kiezen uit de tien standaard Neerslaggebeurtenissen. De buikeuze is onder meer afhankelijk van de gestelde functionele eisen en maatstaven voor de toelaatbaarheid van ‘water op straat’ en wateroverlast. Deze maatstaven staan in het GRP. Bij een belasting met de ontwerpbui mogen de waterstanden niet boven de waakhoogten uitstijgen. Houd bij uw buikeuze in bestaande situaties ook rekening met de klachten over wateroverlast. Daarnaast verdient het aanbeveling om ook de situatie bij extreme neerslag te bekijken, bijvoorbeeld met een continue belasting.

Berging
Controleer de berging op de ontwerpgrondslag van 4 mm.

Verblijftijd (ledigingstijd)
Door de combinatie van bergingseis en vastgestelde afvoer is de ledigingstijd ruim dertien uur. Ontstaat er meer berging vanuit de benodigde hydraulische capaciteit, dan is de ledigingstijd groter.

Overbelasting (voorzieningen en afvoer)
Zijn de resultaten van de controleberekeningen naar afvoercapaciteit en verblijftijd bevredigend? Dan voldoet het stelsel aan de ontwerpbelasting. In de praktijk kan altijd een belasting optreden die groter is dan waarvan u bij het ontwerp bent uitgegaan. Een dergelijke overbelasting kan problemen en overlast opleveren in de openbare ruimte. Water op straat beschrijft een toetsingswijze bij overbelasting door neerslag. Uitgangspunt is dat u daarbij ook de inrichting van de bovengrond meeneemt.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel