Bij het aanpassen van een stelsel of een voorziening kiest de ontwerper opnieuw onderdelen, maar nu met het doel het stelsel of de voorziening functioneel te verbeteren. Bij een stelselvernieuwing kunt u bijvoorbeeld denken aan het aanbrengen van een bergbezinkvoorziening, het toepassen van rioolverzwaring, het aanpassen van de capaciteit van een gemaal, of aan afkoppelen van hemelwateraansluitingen van een g

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel