Bij samenwerking van pompen neemt het debiet niet evenredig toe. De toename is sterk afhankelijk van het verloop van de leidingkarakteristiek. Hoe steiler de leidingkarakteristiek (veel weerstand in de persleiding), hoe kleiner de debiettoename. Voor samenloop van pompen is het dus gunstig als de leidingkarakteristiek vlak is.Figuur A Pomp- en leidingkarakteristieken

Naast de pompkarakteristiek kent de centrifugaalpomp meer karakteristieken: de vermogens-, de rendements- en de NPSH-karakteristiek (Net Positive Suction Head).
 
Het benodigde vermogen berekent u met de formule:

 
De pompenfabrikant geeft zowel de pompkarakteristiek als de vermogens- en rendementskromme op. De NPSH-kromme is een maat voor het risico van cavitatie. Cavitatie verhoogt het slijtagepatroon enorm en geeft meer storingen van de pomp. Het is het verschil tussen energiehoogte aan de zuigzijde van de pomp en de dampspanning.
 

Net Positive Suction Head (NPSH) De pompenfabrikant levert voor een pomp een zogenaamde NPSH-kromme. Deze kromme geeft het minimaal benodigde verschil in energiehoogte aan. De beschikbare NPSH berekent u als volgt:

Hierin is Ha te berekenen als volgt:
 

Automatische frequentieregeling
Bovenstaande hydraulische berekeningen voert u uit bij het ontwerp en ter controle daarvan. Ook maakt u bij langere persleidingen of hogere debieten een waterslagberekening. Hieruit kan blijken dat waterslagvoorzieningen noodzakelijk zijn, die u eventueel in het gemaal aanbrengt. Bij een grotere omvang komt plaatsing buiten het gemaal regelmatig voor. In een afvalwatertransportstelsel met meerdere persleidingen en gemalen, analyseert u de samenhang van verschillende combinaties van aan- of uitstaande gemalen. Dit is onder meer van belang, omdat de tegendruk in de persleiding sterk kan verschillen, afhankelijk van welke gemalen aan staan. Het gewenste debiet kunt u beter benaderen als u een automatische frequentieregeling installeert. Deze bestaat uit een frequentieomvormer die met een debietmeter wordt bestuurd en de draaisnelheid van de pomp beïnvloedt. Bij een lager toerental van de pomp komt de pompkarakteristiek ook lager te liggen en neemt het debiet af.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel