Afvalwatersysteem Eindhoven Het afvalwatersysteem Eindhoven bestaat uit de rwzi Eindhoven en drie aanvoerriolen van waaruit gemengd rioolwater binnenkomt: Eindhoven Stad, Nuenen-Son en Riool Zuid (zie figuur A). Op deze drie aanvoerriolen zijn in totaal tien gemeenten aangesloten. De rwzi heeft drie zuiveringslijnen. Elke zuiveringslijn bestaat uit een voorbezinktank (VBT), een biologische actiefslibtank en vier na

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel