Om de grondwaterzorgplicht goed te kunnen uitvoeren, is inzicht in de ligging en het functioneren van drainage noodzakelijk. Voor het beheer moeten de drainagekenmerken eenduidig zijn vastgelegd. Daarnaast is het wenselijk dat u als beheerder gegevens over de toestand van de drainage kunt vastleggen.  

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel