Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken is bijgesteld op basis van de eerste praktijkervaringen. Met de Branchestandaard kunnen gemeenten toetsen of de competenties en kennis aanwezig en georganiseerd zijn. De individuele (aankomende) professional kan ermee controleren of hij zelf de vereiste kennis en competenties heeft. Hiermee kunt u de in het BAW genoemde personele kwetsbaarheid gericht aanpakken.

De verwachting is dat de personele kwetsbaarheid de komende jaren toeneemt. Veel professionals bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Hun vervangers hebben niet altijd dezelfde vakinhoudelijke kennis. Steeds meer gemeenten gaan over op algemenere functieprofielen, waarbij zij vooral de competenties vastleggen. Bovendien heeft de huidige generatie medewerkers de tijd gehad om met veel ontwikkelingen in het vakgebied mee te groeien. Nieuwe professionals zitten niet zonder meer direct op datzelfde kennisniveau. Tegelijkertijd is de ruimte voor kennisontwikkeling zeer beperkt.

Praktisch model
Om de personele kwetsbaarheid inzichtelijk te maken, ontwikkelt Stichting RIONED nu de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. Dit model geeft inzicht in:
•    de activiteiten die medewerkers voor de watertaken moeten uitvoeren;
•    de kennis en competenties die daarvoor nodig zijn, en;
•    welke kennis en competenties professionals en organisaties al in huis hebben.
Zo wordt voor uw organisatie duidelijk waar eventuele witte kennisvlekken zitten en waar u competenties moet versterken. Daarnaast kan de individuele (aankomende) professional controleren of hij zelf de vereiste kennis en competenties heeft. Verder kan het model een rol spelen bij de samenwerking in de regio's. Korte uitleg van de standaard

Uw situatie is bepalend
Als gemeente bepaalt u zelf welke taken u uitbesteedt, in samenwerking met andere gemeenten of het waterschap doet of zelf uitvoert. Omdat de benodigde kennis deels afhangt van de gekozen rol, houdt de Branchestandaard daar rekening mee. Ook zullen niet alle thema's bij elke gemeente in dezelfde mate aan de orde komen, deze zijn immers afhankelijk van de lokale situatie. Zo heeft de ene gemeente een groot grondwaterprobleem en de andere meer regenwateroverlast. Het model verbindt vijftien verschillende kennisgebieden aan de activiteiten die met de watertaken gemoeid zijn. De competenties hangen af van de rollen die professionals vervullen.

Ervaringen: inzicht en aanpakken
De regio Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) heeft de conceptstandaard al uitgeprobeerd. Marcel Tirion, gemeente Den Haag: "De standaard hielp ons goed om als samenwerkingsregio ‘Netwerk Afvalwaterketen Delfland' onze afzonderlijke- en gezamenlijke kwetsbaarheid in beeld te brengen. We gaan nu aan de slag om deze kwetsbaarheid te verminderen."

Met de standaard aan de slag
Proefprojecten met de standaard lopen of starten binnenkort bij Waterportaal Zuidoost Brabant, Netwerk afvalwater Delfland, de Kop van Noordholland, alle gemeenten in Zeeland, Groningen, Platform Vallei en Eem. Heeft u interesse? Lees hoe u de Branchestandaard kunt gebruiken.

De Branchestandaard met haar kennisscan is een scherp instrument. RIONED wil dat de Branchestandaard zorgvuldig gebruikt wordt. Daarom stelt zij voorwaarden aan de adviseurs en andere mensen die gemeenten en regio's begeleiden in projecten met de Branchestandaard. Ook krijgen nieuwe adviseurs zelf begeleiding van een adviseur die ervaren is met de Branchestandaard. Op dit moment zijn drie adviseurs beschikbaar: Hans van der Eem (Welldra), Janine Leeuwis-Tolboom (RHDHV) en  Karst-Jan van Esch (Sweco). Wilt  u graag op deze lijst komen? Neem contact op met Rob Hermans, 0318-631111. Bij hem kunt u ook terecht als u het model wilt ontvangen.

Het Sferenmodel: ook ervaringskennis delen
De Branchestandaard regelt de formele kennis, maar de ervaringskennis in uw organisatie is minstens zo belangrijk. En dan vooral de mate waarin uw medewerkers hun kennis en ervaringen met elkaar (kunnen) delen. Om te kijken of dat in uw organisatie goed werkt, kunt u het zogenaamde sferenmodel gebruiken. Meer informatie over het sferenmodel

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE