Meten kan onderdeel zijn van: het primaire proces, bijvoorbeeld het meten van waterpeilen en debieten bij gemalen; het onderhoud, bijvoorbeeld het reinigen van zinkers op basis van de boven- en benedenstroomse waterstanden; een onderzoek, om te achterhalen hoe het stedelijk watersysteem (of een deelsysteem ervan, zoals een rioolstelsel) in de praktijk functioneert.  Vaak start meten als ee

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel